+  رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟       
+   عضویت
   

اساسنامه انجمن علوم و فن­آوری های شناختی ایرانفصل اول- کلیات و اهداف

ماده1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فن­آوری­های شناختی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه­های علوم و فناوری­های شناختی، انجمن علوم و فن­آوری­های شناختی ایران که از این پس دراین اساسنامه انجمن نامیده می­شود، تشکیل می­گردد.

ماده2: انجمن مؤسسه غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می­کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می­باشد.

ماده3: مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن­های علمی می­تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می­تواند در صورت لزوم نسبتبه تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می­شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم- وظایف و فعالیتها:

ماده5: به منظور نیل به هدف­های مذکور درماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه­ای با علوم و فن­آوری­های شناختی سر وکار دارند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح­ها و برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل ازمحققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

5-5- برگزاری گردهمایی­های علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی.

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت

1-6- عضویت پیوسته:

 مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته­های علوم شناختی،علوم زیستی، علوم ژنتیک، روان­شناسی، زبان­شناسی، علوم رایانه، علوم اعصاب، پزشکی، مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی، فن­آوری ارتباطات، فلسفه، آموزش و علوم تربیتی، جامعه شناسی، مردم­شناسی، الهیات، علوم دینی، علوم حوزوی، اقتصاد، علوم سیاسی، ادبیات فارسی، زبان­های خارجی، آموزش زبان و رشته­های وابسته باشند، می­توانند به عضویت پیوسته در آیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته­های علوم شناختی، علوم زیستی، علوم ژنتیک، روان­شناسی، زبان­شناسی، علوم رایانه، علوم اعصاب، پزشکی، مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی، فن­آوری ارتباطات، فلسفه، آموزش و علوم تربیتی، جامعهشناسی، مردم­شناسی، الهیات، علوم دینی، علوم حوزوی، اقتصاد، علوم سیاسی، ادبیات فارسی، زبان­های خارجی، آموزش زبان به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیت­های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان درزمینه­های فن­آوری نانو، زیست­فن­آوری، فن­آوری اطلاعات، علوم و فن­آوری­ها یشناختی و رشته­های وابسته حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک­های مؤثر و ارزنده­ای نموده باشند.

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمان­هایی که در زمینه­های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می­توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی ازرشته­های مذکور بند 1-6 می­توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن منصوب می­شوند.

ماده7: هریک از اعضاء سالانه مبلغی به میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می­یابد:

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی                   ب: هیئت مدیره                      ج:بازرس

 

الف مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق­العاده تشکیل می­شود.

1-10 مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می­یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق­العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می­شود.

3-10- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می­شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می­تواند به صورت مکاتبه­ای براساس آئین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می­شود.

تبصره1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصر 2: یک سوم اعضای پیوسته می­توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع فوق­العاده نمایند مشروط به اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره ای بازرس تصریح نماید.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده11: وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی عادی

- انتخاب اعضای هیئت کدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

- تصویب خط مشی انجمن

- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسانجمن (بازرسان)

- تعیین میزان حق عضویت

- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه­های مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب- مجمع عمومی فوق العاده

- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

- تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق­العاده با حضور نماینده تام­الاختیار کمیسیون انجمن­های علمی ایران رسمیت می­یابد.

تبصره2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه­ای مرکباز یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می­شوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده­اند.

پ- هیئت مدیره

ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی­البدل است که هر 3 سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می­شوند.

1-12- هیچ یک از اعضا نمی­توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12- حداکثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورتکسب بیش از سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می­توانند برای یک دوره دیگر به عضویت انجمن درآیند.

3-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

4-12- هیئت مدیره حداکثر تا 1 ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک و ظایف خود اقدام می­نمایند.

5-12- کلیه اسناد تعهدآور و اورا ق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه­دار همراه با مهر انجمن و نامه­های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس انجمن معتبر است.

6-12- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

7-12- جلسات هیئت مدیره با حضور حداکثریت اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

8-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس ازامضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می­شود.

9-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

10-12- در صورت استعفا، برکناری یا  فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی­البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

11-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسان هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می­باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زی است:

 1-13-اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشکیل گروه­های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت­ آن­ها

3-13- هیئت مدیره می­تواند هر اقدام و معامله­ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می­دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن­ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می­باشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و وصورتحساب درآمدها و هزینه­های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرح­ها و برنامه­های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

9-13- جلب هدایا و کمک­های مالی.

10-13 اهدای بورس­های تحقیقاتی و آموزشی.

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن درمجامع علمی و داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13- ارسال گزارش­های لازم به کمیسیون انجمن­هایعلمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیونانجمن­های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امورانجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج- بازرس (بازرسان)

ماده 14: مجمع عمومی عادی یک 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی­البدل برای مدت 3 سال انتخاب می­کند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانعاست.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هر گونه تخلف هیدت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم- گروه­های علمی انجمن

ماده 16: انجمن می­تواند گروه­ها و کمیته­های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آن­ها تعیین شود به فعالیت می­پردازند.

       1.گروه­های تخصصی

       2.کمیته آموزش و پژوهش

       3.کمیته انتشارات

       4.کمیته آمار و اطلاعات

       5.کمیته پذیرش و روابط عمومی

       6.کمیته گردهمایی­های علمی

1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروه­ها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود نیز می باشد.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرق

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضویت اعضا

2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی وپژوهشی و مشاوره­ای و فروش کتب و نشریات علمی.

3-17- دریافت هدایا و کمک­ها

 4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزینه­های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می­شود.

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک­های کشور نگهداری می­شود.

ماده 20: هیچ یک از مؤسسین با صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن­ها نمی­توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت­های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می­شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یاسایر مراجع صلاحیت­دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه­ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت مدیره تسویه­ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی­ها کلیه دارایی­های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25ماده، 48 زیرماده و 17 تبصره در جلسه مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

  پر بیننده ترین مطالب
+ گزارشی از دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
+ گزارش کارگاه آموزشي ارزيابي شناختي و مباني توانبخشي شناختي
+ مغزهای حیاط خلوت
+ برگزاری دومین دوره کارگاه سه روزه تصویربرداری ساختاری- عملکردی
+ فراخوان شرکت در سمینار ترویجی علوم و فناوری های شناختی در دانشگاه تهران
+ حضور انجمن در دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
+ زبان‌شناسی شناختی لیکاف در مسائل امروز
+ برگزاری سومین ژورنال کلاب روانشناسی و مهندسی شناختی (Psychology & Cognitive Engineering)
+ برگزاری چهارمین ژورنال کلاب روانشناسی و مهندسی شناختی (Psychology & Cognitive Engineering)
+ سمپوزیوم آموزش و پرورش شناختی
+ هدبندی که قدرت یادگیری را تا 40 درصد افزایش می‌دهد!!
+ گیمر ها در شرایط عدم قطعیت، بهتر عمل کردند
+ نقش سلول های پشتیبان ملتهب در برخی از انواع اوتیسم
+ آیا مردان و زنان ذهنیت متفاوتی از هوش خود دارند؟/ مفهوم “اثر دختر باهوش” در بزرگسالی ماندگار نیست
+ ارتباط تنظیم احساسات با سلامت روانی/ مدلسازی جدید برای تشخیص بهتر اختلالات روانی

  خــــــبرنامه
ایمیــــل :

   
انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
کلیه ی حقوق برای انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران محفوظ است